AOR LEAD8200 INTERFACE - PRZEWÓD DO ODBIORNIKA SZEROKOPASMOWEGO AOR AR-8200AOR LEAD8200 INTERFACE - PRZEWÓD DO ODBIORNIKA SZEROKOPASMOWEGO AOR AR-8200

AOR LEAD8200 Przewód do interfejsu AR-8200

Email
Cena brutto: 154,00 zł
Cena netto: 125,20 zł
Przewód z wtyczką do podłączenia do gniazda komunikacyjnego odbiornika serii AR-8200.

OPIS

LEAD8200 Przewód z wtyczką do podłączenia gniazda komunikacyjnego odbiornika AR8200.

LEAD8200 wymaga jeszcze interfejsu "USB-UART" lub RS232 na MAX232, drugi koniec przewodu jest do połączenia z wymienionymi interfejsami.

Przewod może slużyć do samodzielnego wykonania:

  • interace do współpracy AR-8200 z komputerem PC
  • przewodu klonującego AR-8200 - AR-8200
  • połączenia z miernikami częstotliwości serii C-300 lub Optoelectronics
  • połączenia do rejestratora rozmów lub magnetofonu

Przewód połączony z miernikami częstotliwości typu C-300, które służą jako wykrywacz sygnału, natomiast w sekundę przełącza odbiornik AR8200 na wykryty silny sygnał i można określić czy jest to sygnał tzw. "pluskwy".

Przewód dla  AOR AR-8200 o nr seryjnym niższym niż 095431.

Producent w trakcie produkcji skanera radiowego AOR AR-8200 zmienił gniazdo do komunikacji z komputerem i zewnętrznymi urządzeniami. To akcesorium kompatybilne jest z odbiornikiem nasłuchowym AOR AR-8200 o nr seryjnym niższym niż 095431.

Jeśli nie jesteś zaawansowanym elektronikiem to istnieje prawdopodobieństwo uszkodzenia odbiornika szerokopasmowego AOR AR-8200 w wyniku np. braku odpowiedniej wiedzy lub pomyłki połączeniowej. Za takie błędy nie bierzemy odpowiedzialności. Lepiej, abyś zamówił gotowe połączenie u autoryzowanego dystrybutora (inRadio), który ma wiedzę i doświadczenie.

 

Ważna UWAGA:

1. Producent w trakcie produkcji odbiornika AR-8200 zmienił gniazdo do komunikacji z komputerem i zewnętrznymi urządzeniami. To akcesorium kompatybilne jest z urządzeniami o nr seryjnym wyższym niż 095431.

2. Dla urządzeń o niższych numerach wyższych niż  095431 - odpowiedni jest interface AOR-OS8200S8200 <--link

        

Menu: