jak kupic na raty large

 W ABEL & PRO-FIT kupisz urządzenie na raty bez formalności! Wystarczy przesłać do nas odpowiednie informacje i podpisać przygotowaną umowę! 
Jako jedyna firma w Polsce oferujemy możliwość podpisania umowy w miejscu zamieszkania! * To jedyna taka oferta w Polsce.


Załatwiamy wszystkie formalności, wystarczy przesłać do nas:

 • Imię i nazwisko
 • Adres zamieszkania
 • Nr dowodu osobistego
 • Nr drugiego dokumentu tożsamosci
 • Nr pesel
 • Średni dochód netto za ostatnie 3 m-ce (zaświadczenie)

Dzięki specjalnej umowie z firmą Żagiel, załatwiamy wszystkie formalności, a Ty nie musisz przyjeżdżać do Łodzi! Umowę kredytową podpisujesz w najbliższym przedstawicielstwie najbliżej Twojego miejsca zamieszkania! Przy podpisywaniu umowy należy mieć ze sobą 2 dokumenty tożsamości (posiadające swój numer - np. legitymacja go nie posiada) i zaświadczenie o zarobkach (dobrym pomysłem jest wykonanie kopii).
Po podpisaniu umowy, w ciągu kilku dni dokumenty trafiają do Łodzi i do nas, my zaś wysyłamy urządzenie.

Aby podpisać umowę z Żaglem wystarczy spełnić tylko dwa warunki:

  1. przedstawić dwa dokumenty stwierdzające tożsamość, takie jak:
   • dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport lub karta stałego pobytu.
   • inny dokument ze zdjęciem (prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa) lub legitymacja emeryta bądź rencisty lub Karta Najlepszego Klienta Żagiel S.A.
  2. udokumentować źródło i wysokość dochodów. I tak może to być dochód z:
   • umowy o pracę - wtedy należy dostarczyć oryginał zaświadczenia o otrzymywanych dochodach emerytury lub renty - oryginał ostatniego odcinka renty lub emerytury. W przypadku rencisty - dodatkowo kserokopię dokumentu (orzeczenie lekarskie lub legitymację rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana.
   • zasiłku i świadczenia przedemerytalnego - dokument stwierdzający wysokość przyznanego świadczenia / zasiłku (decyzja lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy)
   • z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (na własny rachunek lub w formie spółki)
   • działalności rolniczej
   • z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości należącej do ww. osoby na zasadzie: prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub do domu jednorodzinnego, prawa użytkowania wieczystego składają dokumenty

Oprocentowanie

    Na koszt kredytu ratalnego oferowanego przez Żagiel S.A., podobnie jak w innych systemach ratalnych, składa się kilka czynników, które wyznaczają rzeczywistą roczną stopę oprocentowania (APR). Zależy ona m.in. długości okresu kredytowania, od wysokości nominalnego oprocentowania, czy pozostałych kosztów ponoszonych przez kredytobiorcę (np. opłaty przygotowawczej). Nie sposób jest przedstawić wartości tych wszystkich parametrów, gdyż są one różne dla różnych kredytów.
    Przykład:
    Kupując na raty w Systemie Ratalnym Żagiel towar o wartości 1000 zł w ramach promocji "Twój procent", przy założeniu 12-miesięcznego okresu kredytowania i braku wpłaty własnej, miesięczna rata wyniesie 94,7 zł, a rzeczywista roczna stopa oprocentowania (APR) 27,08 %.

 * W oddziale Żagla w jednej z miejscowości: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Cieszyn, Chorzów, Częstochowa, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Grudziądz, Jarosław, Jelenia Góra, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Konin, Koszalin, Kraków, Krosno, Kwidzyń, Leszno, Lublin, Łomża, Łódź, Mielec, Nowy Sącz, Nowy Targ, Olsztyn, Opole, Ostrów Wielkopolski, Piła, Płock, Poznań, Przemyśl, Racibórz, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Sosnowiec, Szczecin, Świdnica, Tarnobrzeg, Tarnów, Toruń, Warszawa.