ACOM1010 Wzmacniacz lampowy na GU74Nowy wygląd
ACOM1010 Wzmacniacz lampowy na GU74
Nowy wygląd Acom1010 i panel tylny się nie zmienił
Wzmacniacz mocy KF ACOM 1010 Widok panela tylnego i złącz umieszczonych na nim - szczególenie wyróżniają dwa gniazda antenowe
ACOM 1010 Starsza wersja wzmacniacza
ACOM1010 stary design wzmacniacza
ACOM 1010 Obwody w starszej wersji wzmacniacza

ACOM 1010 - Wzmacniacz mocy KF

Email
Cena brutto: 12178,00 zł
Cena netto: 9900,81 zł
1.8-30MHz, 600W, lampowy, stacjonarny, 2 złącza anten, wymaga sterowania PTT

OPIS

ACOM 1010 nowy wygląd panela przedniego

ACOM 1010 jest stacjonarnym, liniowym wzmacniaczem mocy KF dla zastosowań w radiokomunikacji amatorskiej. Sterując wzmacniacz mocą 50W-60W można pracować mocą do 700W (lub o mocy do 500W dla emisji z ciągłą falą nośną) w całym zakresie fal krótkich (pasma amatorskie od 160m do 10m). Został zaprojektowany tak, aby mógł pracować z instalacjami antenowymi nie zapewniającymi idealnego dopasowania (VSWR do 3:1). Czynności związane ze strojeniem zostały maksymalnie uproszczone przez zastosowanie wskaźnika TRI (True Resistance Indicator). Dodatkowo został wbudowany przełącznik antenowy umożliwiający wybór jednej z dwóch podłączonych anten. Najważniejsze jest to, że wiele z parametrów wzmacniacza jest ciągle monitorowane i wyświetlane, aby zapewnić operatorowi bezpieczną i skuteczną obsługę wzmacniacza. Wzmacniacz 1010 firmy ACOM jest uzupełnieniem wzmacniaczy dla mocy wyjściowej do 600W i jest dobrym rozwiązaniem dla krótkofalowców którzy stawiają rozwiązania lampowe nad innymi.

Cechy szczególne wzmacniacz mocy KF Acom-1010 :

 • Prostota obsługi. Specjalny wskaźnik dostrojenia TRI (True Resistance Indicator) pozwala szybko (zazwyczaj do 10 sekund) i precyzyjnie zestroić obwód wyjściowy. Funkcja automatycznej kontroli i zabezpieczeń przywróci wzmacniacz do stanu pracy po każdej awarii, bez konieczności uzywania dodatkowych przełączników.
 • Tuner antenowy. Dopóki wartość współczynnika VSWR jest niższa niż 3:1 nie jest potrzebny żaden dodatkowy tuner antenowy, ponieważ wzmacnia spełnia jego funkcję.
 • Trwałość. ACOM 1010 jest łatwy w obsłudze oraz w pełni autonomiczny. Został zaprojektowany tak, aby wytrzymać do 240W mocy odbitej, do 100 milisekund szpilek po stronie sterującej (powstających po puszczeniu PTT lub zwolnieniu klucza) oraz błędy popełnione przez operatora podczas strojenia. Wystarczy tylko 75% nominalnego napięcia sieci, aby wzmacniacz pracował z ponad połową zaprojektowanej mocy wyjściowej. Dodatkowo jest odporny na zaniki napięcia (nawet do zera przez 10 milisekund) i 15% skoki napięcia. Jest to szczególnie użyteczne podczas pracy w warunkach polowych np. na ekspedycji.
 • Paski diod LED. Górny pasek wskazuje moc emitowaną ze wzmacniacza, a dolny moc powracającą. Dodatkowo na płycie czołowej zainstalowano kontrolki LED wskazujące niewłaściwe warunki pracy siatek lampy i prądu anodowego.
 • Przełącznik antenowy. Wyboru wyjścia antenowego dokonuje się na płycie czołowej wzmacniacza.
 • Wzmacniacz wymaga jedynie połączenia z urządzeniem nadawczo-odbiorczym i nie wymaga innych sygnałów sterujących.
 • Szerokopasmowy obwód wejściowy. Zapewnia perfekcyjne dopasowanie dla urządzenia nadawczo-odbiorczego z całym zakresie KF.
 • Całkowita kontrola i ochrona lampy. Optymalizacja prądu lamp powoduje mniejsze grzanie się lampy i jednocześnie przedłuża jej żywotność.
 • Zasilacz wysokiego napięcia. Specjalnej konstrukcji zasilacz eliminuje możliwość powstania uszkodzeń innych urządzeń podłączonych do tej samej linii zasilającej wzmacniacz. Jednocześnie wzmacniacz może być skonfigurowany do pracy z napięciami od 100 do 240V o częstotliwości 50 lub 60 Hz.

Specyfikacja wzmacniacza lampowego KF ACOM1010 :

Zakres częstotliwości: wszystkie pasma amatorskie od 1,8 do 29,7 MHz
Moc wyjściowa: 700W PEP dla CW i SSB w całym zakresie częstotliwości,
500W dla emisji z ciągłą falą nośną w całym zakresie częstotliwości
Moc sterująca: typowo 50W dla mocy wyjściowej 700W
Zniekształcenia intermodulacyjne: mniejsze niż 35dB dla mocy 700W
Szumy i zakłócenia: mniejsze niż 40dB dla mocy 700W
Harmoniczne: tłumienie lepsze niż 50dB dla mocy 700W
Impedancja wejścia /wyjścia: 50Ω (złącza SO239)
Współczynnik VSWR: lepszy niż 1,3:1, dla całego zakresu częstotliwości,
współczynnik VSWR w trybie by-pass lepszy niż 1,1:1 dla całego zakresu częstotliwości, maksymalna przenoszona przez by-pass moc to 200W,
zdolność dopasowania anten o współczynniku VSWR do 3:1 lub wyżej.
Znamionowe napięcie zasilania: 240V AC, 50Hz, pobór prądu 1200VA (jedno z wielu możliwych)
Kompatybilność elektromagnetyczna: znak CE
Wymiary: 406mm /315mm /150mm (szerokość /głębokość /wysokość)
Masa: 16kg
Warunki pracy: temperatura: 0 - +50°C
wilgotność: do 95% przy +35°C<
wysokość: do 3000m nad poziomem morza bez utraty sprawności

 

UWAGI I OSTRZEŻENIA dla wzmacniacza ACOM 1010 :

 • Wewnątrz wzmacniacza występuje wysokie napięcie do 3000V. Otwieranie obudowy wzmacniacza grozi śmiercią.
 • Upewnij się, że znamionowe napięcie zasilania jest ustawione zgodnie z lokalnymi warunkami.
 • Uziemienie powinno zapewnić możliwość odprowadzenia prądów o wartości do 15A, przy jak najmniejszym spadku napięcia, dlatego należy upewnić się, że instalacja jest wykonana prawidłowo i z odpowiedniego przekroju przewodów.
 • Linie zasilające powinny być wykonane z przewodów o parametrach nie gorszych niż przewodu RG213. W przeciwnym przypadku może dojść do całkowitego zniszczenia linii zasilającej oraz uszkodzenia wzmacniacza.
 • Sprawdź lokalną instalację elektryczną, czy jest zdolna przenieść moc potrzebną do zasilania wzmacniacza podczas pracy. Niesprawna instalacja elektryczna grozi pożarem i/lub uszkodzeniem wzmacniacza.
 • Ze względu na występowanie wysokich napięć wewnątrz wzmacniacza należy bezwzględnie chronić wzmacniacz przed kondensowaniem się pary wodnej w jego wnętrzu.
 • Nie używaj rozpuszczalników dla czyszczenia - mogą być niebezpieczni zarówno dla ciebie jak i dla wzmacniacza.
 • Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu w przypadku niewłaściwego dopasowania mocy z nadajnika sterującego.
 • Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu jeśli nie będą zapewnione właściwe warunki zasilania i/lub uziemienia .
 • Mimo faktu zastosowania całkowicie automatycznego systemu ochrony wzmacniacza należy stosować się do zaleceń w instrukcji obsługi, bo nie można wykluczyć innych przyczyn poważnych awarii i uszkodzeń.
 • Szczególnie niebezpieczne może być niezgodne z instrukcją używanie wzmacniacza podczas pracy modami cyfrowymi, dla których należy stosować ograniczenia jak dla emisji z falą ciągłą.

Wyposażenie standardowe Acoma 1010 :

 • Wzmacniacz ACOM 1010
 • Instrukcja obsługi w języku angielskim
 • Instrukcja ‘Istotne wymagania bezpieczeństwa’ w języku polskim

Dodatkowe materiały wzmacniacza ACOM-1010 na pasma KF

        

Menu: