Linowy wzmacniacz mocy KF ACOM 1000Wzmacniacz mocy ACOM 1000 KF/6m LAMPOWY
Linowy wzmacniacz mocy KF ACOM 1000
ACOM 1000 Liniowy wzmacniacz mocy KF/6m pomiar temperatury wydmuchu powietrza
Wzmacniacz Mocy KF ACOM 1000 Widok panela przedniego z dostrojonym pasmem 14MHz
Lampowy Wzmacniacz mocy KF ACOM 1000 Widok panela tylnego i opisy złącz na ściance
Widok przełącznika pasm i płynni zmienianych pojemności dla TUNE i LOAD we wzmacniaczu mocy KF ACOM-1000
Widok wyświetlacza LCD montowanego we wzmacniaczu mocy ACOM1000
Wzmacniacz mocy KF ACOM1000 Przełącznik pasm od 1,8MHz do 54MHz
Wzmacniacz mocy KF Acom-1000 Widok pokręteł - 360stopni do dostrojania obwodów anodowych
Włącznik standby lampowego wzmacniacza mocy KF Acom 1000
Wzmacniacz moc KF Acom-1000 Gniazdo do podłaczenia radiostacji oraz zacisk do uziemienia - GND
Wzmacniacz mocy KF Acom1000 Wyjście do instalcji antenowej
Wzmacniacz mocy KF Acom-1000 Widok naklejki z numerem seryjnym na panelu tylnym
Wzmacmniacz Mocy KF ACOM-1000 Widok opcjonalnego wentylatora tuż nad nim bezpieczniki główne oraz powyżej zaciski do sterownaia PTT
Wzmacniac zmocy KF ACOM-1000 Wyzwalanie wzmacniacza za pomocą sygnału PTT dla KEY IN, KEY OUT blokuje transmisję transceivera - szczegóły w instrukcji
Wzmacniacz Mocy ACOM-1000 Metalowa siatka nad lampą GU74, powietrze unoszące się nad otworem może być bardzo gorące! - urok wzmacniaczy lampowych
Wzmacniacz mocy KF ACOM 1000 Ciekawy widok srebrnych obwodów anodowych wzmacniacza - po lewej lampa GU74 w uszczelce dla wymuszonego obiegu powietrza
Wzmacniacz mocy KF Acom-1000 Efekt włożonej pracy producenta acom, w oczy rzuca się piękno obwodów anodowych -acz niebezpiecznych ze względu na występujące w nim napięcia!
Wzmacniacz Mocy KF ACOM-1000 Widok przemyślanej i zwartej konstrukcji wzmacniacza lampowego
Na zdjęciu wzmacniacz mocy KF ACOM-1000 Te niepozorne obwody pracują do nawet 1kW mocy wyjściowej!
Wzmacniacz mocy KF ACOM-1000 po lewej prostownik anodowy, duża płytka PCB jest obwodami zasilania itp, pod płytką znajduje się czarne duze trafo anodowe, po prawej mostek do zmiany napięcia sieciowego od 100V do 250V
Linowy wzmacniacz mocy KF ACOM-1000 widok panela przedniego, pod nim znajduje się serce wzmacniacza - układ logiki sterujący całym urzadzeniem
Wzmacniacz mocy KF Acom1000 Widok panela tylnego bez dodatkowego wetylatora montowanego opcjonalnie

ACOM 1000 Wzmacniacz mocy starsza wersja

Email
Cena brutto: 16153,00 zł
Cena netto: 13132,52 zł
Starsza wersja - już niedostępna; zobacz ACOM 1000 (wersja 2)

OPIS

Wzmacniacz ACOM 1000 jest lampowym, stacjonarnym i liniowym wzmacniaczem dla zastosowań w radiokomunikacji amatorskiej. Sterując wzmacniacz mocą 50W-60W można pracować mocą ponad 1000W w całym zakresie fal krótkich (pasma od 160m do 10m) i paśmie 6m. Został zaprojektowany tak, aby pracować z instalacjami antenowymi nie zapewniającymi idealnego dopasowania (VSWR do 3:1). Czynności związane ze strojeniem zostały maksymalnie uproszczone przez zastosowanie wskaźnika TRI (True Resistance Indicator) i automatycznie kontrolowanego tłumika wejściowego. Najważniejsze parametry użytkowe wzmacniacza są stale monitorowane i wyświetlane na wyświetlaczu umieszczonym w panelu przednim. Zastosowane we wzmacniaczu ultra ciche przekaźniki próżniowe umożliwiają pełną możliwość pracy QSK. Wzmacniacz jest sterowany za pomocą dodatkowego sygnału PTT z transceivera, a zastosowana lampa GU74 i układ korekcji pradów (TRI) zobrazowany na jedenej z dostępnych funkcji na wyświetlaczu, pozwala na pełną korekcję. Oznacza to że operator ma wpływ na mniejsze zużycie lampy, nie tylko przez samą emisję mocy. Acom1000 pracuje w zakresie KF 1,8-30MHz w pasmach amatorskich. Na panelu znajduje się przełącznik pasm amatorskich a zastosowane sterowane ręcznie kondensatory powietrzne dla TUNE i LOAD pozwalają dostroić płynnie do danego pasma łącznie z pasmem 6m. Zastosowany transformator anodowy we wzmacniaczu powoduje że urządzenie nie jest lekkie. Jednak postawiony na półce obok radiostacji pozwoli spełnić dalekie łączności, które mogły być nieosiągalne z powodu np.: podczas pile-up przy wywoływaniu DX-a z innych krajów naraz.   

Cechy szczególne wzmacniacza KF typu acom 1000 :

 • Prostota obsługi. Specjalny wskaźnik dostrojenia TRI (True Resistance Indicator) pozwala szybko (zazwyczaj do 10 sekund) i precyzyjnie zestroić obwód wyjściowy. Funkcja automatycznej kontroli i zabezpieczeń pozwoli na szybkie skorzystanie ze wzmacniacza w dowolnej chwili.
 • Tuner antenowy. Dopóki wartość współczynnika VSWR jest niższa niż 3:1 nie jest potrzebny żaden dodatkowy tuner antenowy, ponieważ wzmacniacz ACOM 1000  spełnia jego funkcję, a system strojenia TRI pozwoli zaoszczędzić czas podczas strojenia.
 • Trwałość. ACOM 1000 jest bardzo łatwy w obsłudze. Został zaprojektowany tak, aby wytrzymać do 500W mocy odbitej, do 100 milisekund szpilek po stronie sterującej (powstających po puszczeniu PTT lub zwolnieniu klucza) oraz błędy popełnione przez operatora podczas strojenia. Wystarczy tylko 75% nominalnego napięcia sieci, aby wzmacniacz pracował z ponad połową zaprojektowanej mocy wyjściowej. Dodatkowo jest odporny na zaniki napięcia (nawet do zera przez 10 milisekund) i 15% skoki napięcia. Jest to szczególnie użyteczne podczas pracy w warunkach polowych np. na ekspedycji oraz w miejscach gdzie sieć energetyczna jest zbyt słaba.
 • Wyświetlacz LCD. Górny pasek wyświetlacza zawsze wskazuje moc emitowaną ze wzmacniacza. Dodatkowo na płycie czołowej zainstalowano kontrolki LED wskazujące stan pracy, załączenie tłumika wejściowego oraz stan zasilania.
 • Łatwe przeglądy. Informacje o ostatnich 7 zdarzeniach w systemie zabezpieczeń są zapamiętywane w pamięci urządzenia i mogą być przesłane do sprzedawcy, w celu wykonania zdalnej diagnostyki wzmacniacza.
 • Hałas w radio shacku: Zastosowane we wzmacniaczu ultra ciche przekaźniki próżniowe umożliwiają pełną możliwość pracy QSK.
 • Mniej QRM’ów. Dzięki zastosowaniu uproszczonej metodzie strojenia. Antena może być dopasowana w czasie krótszym niż 10 sekund przy użyciu ćwierci mocy dostarczanej przez wzmacniacz.
 • Wzmacniacz wymaga jedynie połączenia z urządzeniem nadawczo-odbiorczym i nie wymaga innych sygnałów sterujących.
 • Szerokopasmowy obwód wejściowy. Zapewnia perfekcyjne dopasowanie dla urządzenia nadawczo-odbiorczego z całym zakresie KF.
 • Całkowita kontrola i ochrona lampy. Automatyczna optymalizacja prądu lampy oraz temperatury powietrza wylotowego powoduje mniejsze grzanie się lampy i jednocześnie przedłuża jej żywotność.
 • Innowacyjna metoda zabezpieczenia wyjścia wzmacniacza ACOM 1000, która ochrania wzmacniacz, antenę, przełącznik antenowy i tuner antenowy przed skutkami ewentualnego uszkodzenia.
 • Zasilacz wysokiego napięcia. Specjalnej konstrukcji zasilacz eliminuje możliwość powstania uszkodzeń innych urządzeń podłączonych do tej samej linii zasilającej wzmacniacz ACOM 1000. Jednocześnie wzmacniacz może być skonfigurowany do pracy z napięciami od 100 do 240V o częstotliwości 50 lub 60 Hz.
 • Wyświetlacz LCD wzmacniacza ACOM-1000 umożliwia ciągły pomiar i kontrolę wybranych z pośród 12 najważniejszych parametrów wzmacniacza i podłączonej do niego anteny.

Specyfikacja wzmacniacza mocy KF typu acom 1000 :

Zakres częstotliwości: wszystkie pasma amatorskie od 1,8 do 54 MHz
Moc wyjściowa: 1000W PEP dla wszystkich emisji w całym zakresie częstotliwości,
1000W dla emisji z ciągłą falą nośną w całym zakresie częstotliwości (UWAGA: dla transmisji dłuższych niż 15 minut wymagany jest dodatkowy wentylator oraz limit czasu pracy wynosi kilka godzin, w zależności od temperatury otoczenia)
Moc sterująca: typowo 50W dla mocy wyjściowej 1500W
Zniekształcenia intermodulacyjne: mniejsze niż 35dB dla mocy 1000W
Szumy i zakłócenia: mniejsze niż 40dB dla mocy 1000W
Harmoniczne: dla częstotliwości od 1,8 do 29,7 Mhz tłumienie lepsze niż 50dB dla mocy 1000W
dla częstotliwości od 50 do 54 Mhz tłumienie lepsze niż 66dB dla mocy 1000W
Impedancja wejścia /wyjścia: 50Ω (złącza SO239)
współczynnik VSWR: wejściowy współczynnik VSWR lepszy niż 1,3:1, dla całego zakresu częstotliwości
współczynnik VSWR w trybie by-pass lepszy niż 1,1:1 dla całego zakresu częstotliwości
zdolność dopasowania anten o współczynniku VSWR do 3:1 lub wyżej
Znamionowe napięcie zasilania: 240V AC, 50Hz, pobór prądu 2200VA (jedno z wielu możliwych)
Kompatybilność elektromagnetyczna: znak CE
Wymiary: 422mm /355mm /195mm (szerokość /głębokość wysokość)
Masa: 22kg
Warunki pracy: temperatura: 0 - +50°C
wilgotność: do 95% przy +35°C<
wysokość: do 3000m nad poziomem morza bez utraty sprawności

 

UWAGI I OSTRZEŻENIA dotyczące wzmacniacza mocy KF/6m ACOM 1000 :

 • Wewnątrz wzmacniacza występuje wysokie napięcie do 3000V. Otwieranie obudowy wzmacniacza grozi śmiercią.
 • Upewnij się, że znamionowe napięcie zasilania jest ustawione zgodnie z lokalnymi warunkami.
 • Uziemienie powinno zapewnić możliwość odprowadzenia prądów o wartości do 10A, przy jak najmniejszym spadku napięcia, dlatego należy upewnić się, że instalacja jest wykonana prawidłowo i z odpowiedniego przekroju przewodów.
 • Linie zasilające powinny być wykonane z przewodów o parametrach nie gorszych niż przewodu RG213. W przeciwnym przypadku może dojść do całkowitego zniszczenia linii zasilającej oraz uszkodzenia wzmacniacza.
 • Sprawdź lokalną instalację elektryczną, czy jest zdolna przenieść moc potrzebną do zasilania wzmacniacza podczas pracy. Niesprawna instalacja elektryczna grozi pożarem i/lub uszkodzeniem wzmacniacza.
 • Ze względu na występowanie wysokich napięć wewnątrz wzmacniacza należy bezwzględnie chronić wzmacniacz przed kondensowaniem się pary wodnej w jego wnętrzu.
 • Nie używaj rozpuszczalników dla czyszczenia - mogą być niebezpieczni zarówno dla ciebie jak i dla wzmacniacza.
 • Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu w przypadku niewłaściwego dopasowania mocy z nadajnika sterującego.
 • Wzmacniacz może ulec uszkodzeniu jeśli nie będą zapewnione właściwe warunki zasilania i/lub uziemienia .
 • Mimo faktu zastosowania całkowicie automatycznego systemu ochrony wzmacniacza należy stosować się do zaleceń w instrukcji obsługi, bo nie można wykluczyć innych przyczyn poważnych awarii i uszkodzeń.
 • Szczególnie niebezpieczne może być niezgodne z instrukcją używanie wzmacniacza podczas pracy modami cyfrowymi, dla których należy stosować ograniczenia jak dla emisji z falą ciągłą.

Obejrzyj na youtube :

 

Wyposażenie standardowe wzmacniacza mocy KF ACOM-1000 :

 • Instrukcja obsługi w języku angielskim
 • Instrukcja ‘Istotne wymagania bezpieczeństwa’ w języku polskim

Dodatkowe materiały Acom1000 :

        

Menu: