Producent urządzeń radiokomunikacyjnych Yaesu FTDX101 i FTDX10 wydał nowe wewnętrzne oprogramowanie (firmware) do radiostacji FT-DX10, FT-DX101. Nowa aktualizacja softu ułatwia uruchomienie emisji cyfrowej FT8 na wymienionych transceiverach oraz wprowadza niewielkie poprawki w obsłudze i funkcjonowaniu urządzeń nadawczo-odbiorczych.

Nowy Firmware do YAESU FT-DX101

Plik FTDX101 Firmware update_202104A.zip  zawiera następujace pliki:

 • MAIN: V01-20 /FTDX101_MAIN_V0120.SFL 4/9/21
 • DISPLAY: V01-08 /FTDX101_DISPLAY_V0108.SFL 4/7/21
 • DSP: V01-07 /FTDX101_IFDSP_V0107.SFL 4/7/21
 • SDR: V02-06 /FTDX101_SDR_V0206.SFL 4/7/21
 • AF DSP: V01-00 /FTDX101_AFDSP_V0100.SFL 4/7/21
 • Firmware_Ver_Up_Manual_ENG_FTDX101MP_D_2004-D 4/9/21
 • Added_PRESET_function_FTDX101_ENG_EH068H507 4/7/21

Nowy firmwmare dla YAESU DT-DX101 wprowadza następujące ulepszenia:

 1.  Od teraz jednym przyciskiem optymalnie ustawi się radiostację do pracy w najbardziej popularnej łączności cyfrowej FT8, uruchamiany przez naciśnięcie PRESET w opcjach ekranu MODE. Jest 14 pozycji predefiniowanych ustawień opcji PRESET. Zmiana na inne ustawienie to nacisnąć i przytrzymać PRESET na ekranie. Teraz można zapisać nastawy pod konkretne łączności: FT8, SSB czy RTTY - z ustawieniem filtrów pasmowo przepustowych włącznie. 
 2. Kolejna zmiana to wyświetlanie wodospadu i oscyloskopu podczas zmian TX-RX - wyświetla odbiór na wodospadzie w sposób ciągły. 
 3. Następną zmianą jest wartość początkowa (domyślne ustawienie fabryczne) ustawienia filtra pasmowo-przepustowego TX (RADIO SETTING (MODE SSB) TX BPF SEL), od teraz w trybie SSB została zmieniona na „100 - 2900Hz” na ustawieniach domyślnych. 
 4. Zmiana objęła także pokrętło wielofunkcyjne MPVD - gdy nie jest przypisana żadna funkcja to działa sekwencyjnie jako FAST (10-krotność zmiennej częstotliwości pokrętła VFO) - dawniej pierścień VFO np.: w FT-1000 działał w podobny sposób, można szybko zmienić częstotliwość bez wpisywania cyfr. 
 5. Optymalizacja w łącznościach telegraficznych, stromej charakterystyki narastania i opadania fali CW TX (CW SETTING MODE CW CW WAVE SHAPE) na 6ms, z możliwych 8ms lub 4ms. 
 6. Zmiana licznika początkowej numeracji w zawodach telegrafii z 3 cyfrowej na 4-cyfrową ( od 1 do 9999) 
 7. Poprawka ustabilizowania wskaźnika SWR, przy rozpoczynaniu pracy w telegrafii 
 8. Od teraz podczas odtwarzania nagrania z pamięci, nie blokuje audio mikrofonu 
 9. Usunięto błąd powodujący, że zawartość pamięci audio, nie jest kasowana po zastosowaniu opcji "ALL RESET" w menu "RESET" (EXTENSION SETTING RESET). 
 10. Naprawiono błąd polegający na tym, że nie włączy się za pierwszym razem, gdy transceiver został wyłączony w trybie PSK. Gdy się włączy, startuje transmisja zapisana w pamięci tekstowej PSK. 
 11. Wprowadzono usprawnienia i optymalizacje w działaniu komend sterujących CAT. 
 12. Inne usprawnienia i optymalizacje.

 

Instrukcja do zainstalowania firmware YAESU FT-DX101D, FT-DX-101MP

Instrukcja do zainstalowania firmware YAESU FT-DX101D, FT-DX-101MP

 

Nowy Firmware do YAESU FT-DX10

Firmware update_202104A.zip zawiera następujące pliki 

 • DISPLAY: V01-03 /FTDX10_DISPLAY_V0103.SFL 4/7/21
 • DSP: V01-01 /FTDX10_IFDSP_V0101.SFL 4/7/21
 • SDR: V01-00 /FTDX10_SDR_V0100.SFL 4/7/21
 • AF: V01-00 /FTDX10_AFCPU_V0100.SFL 4/7/21
 • Firmware_Ver_Up_Manual_ENG_FTDX10_2101-B 4/9/21
 • Added_PRESET_function_FTDX10_ENG_EH076H500 4/7/21

Nowy firmware dla FT-DX10 wprowadza następujące ulepszenia:

 1. Tak samo jak w FTDX101 pod funkcją MODE i [PRESET], producent wstawił szybką nastawę transceivera do pracy w emisji cyfrowej FT8. Teraz wystarczy wybrać jedno z ustawień aby radiostacja była gotowa do łączności w digital mode. Dodatkowe szybkie ustawienia znajduja się na ekranie MODE, to są optymalne wartości ustawień do łączności w trybie „FT8”. Dla operatora producent zostawił jeszcze 14 wolnych nastaw które operator może ustawić dla siebie lub np.: w klubie / zawodach dla konkretnych operatorów.
 2. Zmiana w FTDX10 związana z wyświetlaniem na wodospadzie sygnałów - tak, aby przy zmianie z nadawania na odbiór nie znikały dotychczas widoczne stacje, Podczas nadawania z wyświetlonym wodospadem, ekran przełącza się na wyświetlanie dla pasma zakresu nadawania.
 3. Zmiana kolejności funkcji przycisku „BAND” na panelu przednim. Od teraz przycisk „Band” wywołuje listę wybranego pasma.
 4. Zoptymalizowanie charakterystyki narastania i opadania fali toru nadawczego telegrafii „CW TX (CW SETTING MODE CW CW WAVE SHAPE)”. Domyślna wartość to 6ms, z dostępnych 8ms oraz 4ms.
 5. Usunięto błąd powodujący, że wybrany krok nie jest inicjowany, gdy zmieniana jest wartość ustawienia kroku na obrót (OPERATION SETTING TUNING MPVD STEPS PER REV) pokrętła wielofunkcyjnego MPVD.
 6. Wprowadzono inne funkcjonalne ulepszenia i optymalizacje

Instrukcja wstępna do zainstalowania firmware YAESU FT-DX10

Instrukcja do zainstalowania firmware YAESU FT-DX10

 

Czy warto zaktualizować firmware? 

Rozszerzenie ustawień wstępnych [PRESET] ułatwią operatorom radiostacji KF, zmianę ustawień jednym przyciskiem pod konkretne modulacje cyfrowe, łączności fonią lub różne zawody i w różnych pasmach, itd.

Emisja cyfrowa FT8 wypiera obecnie wszystkie pozostałe cyfrowe emisje i staje się ona numerem jeden w łącznościach, głównie z powodu zwiększenia zasięgu w porównaniu do wcześniejszych rozwiązań różnych cyfrowych łączności.

Wraz ze zwiększaniem poziomu zakłóceń przez kolejne elektroniczne urządzenia, takie rozwiązania w kwestii nawiązywania łączności - emisjami cyfrowymi, są dużą pomocą dla radioamatorów, którzy nie mają innego wyjścia jak pracować z własnego QTH z niemałym poziomem zakłóceń. 

 

Uaktualnianie firmware  

Przy zakupie YAESU FT-DX10, FT-DX101D oraz FT-DX101MP możesz poprosić nas o zainstalowanie nowego firmware. 
Możesz też zainstalować samodzielnie pamiętając o wszelkich regułach bezpieczeństwa podawanych w szczegółowym opisie firmware. 

Jeśli nie czujesz się na siłach albo nie masz czasu aby zainstalować najnowszy soft samodzielnie i zakupiłeś radiostację w inRADIO, to chętnie Ci pomożemy. Zainstalujemy dla Ciebie bezpłatnie nowy firmware. Chcemy abyś wiedział, że  zawsze możesz liczyć na naszą pomoc. 

 

Zapraszamy, 

inRADIO  

        

Menu: