Jak ustawić analizator aby zestroić antenę? Poniższe dwa przykłady dotyczą strojenia anteny CB.

 

 

1. Zakładając że antena CB jest już na miejscu docelowym, przystępujemy do sprawdzenia / strojenia, za pomocą analizatora AA-30. Podłączamy do analizatora przewód od anteny, po czym uruchamiamy przyciskiem umieszczonym na samym dole z prawej strony.

 

Na wyświetlaczu pojawi się takie menu:

 

 

 

 

Wśród mnogości funkcji wybieramy na początek zwykły pomiar SWR.

 

2. Pomiar SWR w postaci jaką widać poniżej uruchamiamy za pomocą przycisku [7] na klawiaturze:

 

 

Teraz trzeba wybrać częstotliwość kanału CB - weźmy 19 kanał wywoławczy: 27,180MHz. W tym celu nacisnąć przycisk [2] na klawiaturze, a wyświetli się ekran wprowadzania częstotliwości:

 

 

Wybieranie częstotliwości jest bezpośrednio z klawiatury: [2]-[7]-[1]-[8]-[0] i analizator automatycznie wyjdzie z tej opcji, lub wciskamy OK - przycisk nad [1], jeśli zmieniona była inna cyfra niż ostatnia.

Pojawi się ekran z rys2, teraz trzeba uaktywnić pomiar na tej częstotliwości: wcisnąć przycisk OK

 

 

Ikonka anteny zacznie migać informując że analizator mierzy pod ustawioną częstotliwość.

 

 

To była prostsza metoda, teraz ciekawsza - z wykresem:

 

Po włączeniu analizatora pojawi się menu - tak jak na Rys.1.

 

Jeśli analizator nie był wyłączany i jest w innym ekranie - naciskać tyle razy [X ] aż przejdzie do ekranu głównego opcji jak na rys. 1.

 

1. Z menu głównego naciskamy [4] na klawiaturze, a pojawi się ekran:

 

 

Dla powyższego pomiaru trzeba wybrać częstotliwość i zakres.

 

2. Aby wybrać częstotliwość nacisnąć przycisk [2], pojawi się ekran jak wyżej na Rys. 3.

- Po wybraniu np: 27,180 naciskając dane numery z klawiatury, zatwierdzić OK, nastąpi powrót do ekranu z wykresem SWR.

- Aby wybrać zakres (od - do) nacisnąć przycisk 3. Pojawi się ekran:

 

 

Tutaj trzeba wybrać doświadczalnie - od 26,690 do 27,320MHz - czyli +/- 500kHz. Oznacza to że środek jest częstotliwością wpisaną przyciskiem 2: 27,180MHz, a szerokość musi być 1MHz czyli wychodzi po 500kHz w dół i w górę częstotliwości ( na lewo i prawo na wykresie)

 

 

3. Gdy już wszystko ustawione i analizator po zatwierdzeniu ostatniego ustawienia przechodzi do ekranu wykresu - nacisnąć OK.

 

 

Analizator przez chwilę będzie rysował wykres rezonansu anteny, po czym oznajmi dźwiękiem zakończenie pomiaru.

Jeśli nie wiadomo gdzie antena posiada rezonans to można zwiększyć zakres przemiatania (od - do), pod przyciskiem [3] do kilku MHz.

 

Powyższy przykład pozwala zobrazować jak wygląda pomiar za pomocą Analizatora graficznego AA30 firmy RigExpert. W przyrządzie są jeszcze inne funkcje ale celem było pokazanie jak łatwo sobie można radzić za pomocą tak - wydawałoby się - skomplikowanego urządzenia.

        

Menu: