Archiwizer AR-2 - jako samodzielny rejestrator. Nagrania można odtwarzać także na każdym komputerzeAR-2 Archiwizer - Rejestrator rozmów telefonicznych

Rejestrator rozmów telefonicznych AR-2

Email
Cena brutto: 6574,01 zł
Cena netto: 5344,72 zł
Zaawansowany cyfrowy rejestrator rozmów telefonicznych i radiotelefonicznych.

OPIS

Archiwizer AR-2 spełnia rolę rejestratora rozmów telefonicznych

AR-2 służy do rejestracji treści rozmów telefonicznych lub radiotelefonicznych, wraz z dodatkowymi informacjami: data, godzina, czas trwania rozmowy, numer telefonu, numer kanału, numer klienta.

AR-2 to niewielkie urządzenie (22x20x8cm) w estetycznej obudowie, przeznaczone do umieszczenia na biurku.

Na płycie czołowej rejestratora znajdują się: wyświetlacz 2x24 znaki, przyciski sterujące oraz wbudowany głośnik. Na tylnej ściance umieszczone są gniazda, do których przyłącza się: zasilacz, linie telefoniczne, urządzenia audio, ewentualnie komputer. Łącząc ze sobą kilka archiwizerów, można tworzyć systemy wielokanałowe obsługiwane przez Internet.

AR-2 posiada rozbudowane opcje w dziedzinie wybierania/zapisu/odtwarzania/przechowywania rozmów telefonicznych

Rejestrator można podłączyć do:

 1. linii telefonicznych analogowych (rysunek - dla wersji NET)
 2. linii telefonicznych ISDN (styk S0)
 3. radiotelefonów (konieczny zewnętrzny interfejs)
 4. wszystkich innych źródeł sygnałów analogowych np. mikrofonów, konsolet mikserskich, magnetofonów itp.

Zapis

Zapis jest realizowany cyfrowo na twardym dysku, w standardzie PCM. Rejestracja odbywa się automatycznie i możliwa jest na dwóch kanałach jednocześnie z możliwością równoczesnego odsłuchu nagrań archiwalnych. Po zapełnieniu twardego dysku urządzenie może zapisywać dalej, kasując jednocześnie najstarsze nagrania, albo zatrzymać zapis, wcześniej to sygnalizując. Czas zapisu zależy od pojemności dysku, standardowo wynosi 700h.

Odtwarzanie

Odsłuch jest możliwy poprzez wbudowany głośnik. Można przysłuchiwać się bieżącym rozmowom oraz wybierać, selekcjonować i odtwarzać nagrania zapisane na dysku wcześniej. Gdy rejestrator współpracuje z komputerem, wszystkie czynności obsługowe mogą być wykonane za jego pośrednictwem, nagranie można do niego przesłać i następnie odsłuchać jako plik typu WAV.

Przenoszenie danych

W wersji RS-owej rejestratora (standardowej), dane przesyła się typowym łączem RS. W wersji LPT do transmisji jest wykorzystywany szybszy port drukarkowy. W najbardziej rozbudowanej wersji NET komunikacja następuje siecią komputerową Ethernet. Możliwe jest również nagrywanie wybranych rozmów na magnetofon przez wyjście analogowe.

Podstawowe cechy:

 • Rejestrowanie rozmów z dwóch analogowych linii telefonicznych.
 • Podłączenie do sieci komputerowej za pomocą protokołów TCP/IP.
 • Zapisywanie nagranej rozmowy w postaci plików na dysku HDD.
 • Rejestrowanie numeru abonenta dla rozmów wychodzących.
 • Rejestrowanie daty oraz czasu rozpoczęcia rozmowy i dołączanie ich do pliku rozmowy. Powstały w ten sposób plik w dalszej części będzie skrótowo nazywany “rozmową”.
 • Możliwość wpisania czterocyfrowego identyfikatora klienta.
 • Umożliwienie operatorowi lokalnego (z panelu sterującego AR-2) lub zdalnego (ze swojego PC) odsłuchu złożonego zlecenia.
 • Odnotowywanie dokonania odsłuchu złożonego zlecenia.
 • Możliwość filtrowania zarejestrowanych zleceń wg daty dokonanej rejestracji, identyfikatora klienta, nazwy klienta, numeru telefonicznego, itp.
 • Możliwość wykorzystania zarejestrowanego zlecenia w charakterze dowodu sądowego – plik z nagraną rozmową można zarchiwizować na dowolnym nośniku danych.
 • Nie ma możliwości skasowania raz zapisanej rozmowy.
 • Nie można również ingerować w jej treść.
 • AR-2 informuje o starcie nagrywania rozmowy za pomocą sygnału dźwiękowego oraz świetlnie za pomocą lampki, jak również komunikatami na wyświetlaczu LCD. Jednocześnie program AREK PLUS posiada możliwość informowania operatora o stanie rejestratora (gotowość do pracy, zajętość bufora danych, praca).
 • Dostęp do wszystkich funkcji, czy to zdalnych czy lokalnych, zabezpieczony jest hasłami, tworzącymi wielopoziomowy system ochrony uniemożliwiający dostęp do urządzenia osobom nieupoważnionym.
 • Oprogramowanie umożliwia administratorowi systemu zdalne zapoznawanie się ze stanem rejestratora, oraz upgrade oprogramowania systemowego w AR-2.
 • Pozwala archiwizować nagrane rozmowy na trwałe nośniki (CDR) lokalnie oraz przez sieć LAN.
 • Nagrana rozmowa jest jednoznacznie identyfikowalna z urządzeniem, na którym została zarejestrowana.
 • Rozmowy zapisywane są w formacie uniemożliwiającym odtworzenie zlecenia przez osoby nieuprawnione.
 • Rozbudowa systemu o możliwość rejestracji większej ilości linii telefonicznych polega na dołączeniu kolejnego AR-2, oraz zarejestrowaniu go w oprogramowaniu.

Wszystkie nagrania w AR-2 są archiwizowane na dysku twardym mieszczącym się wewnątrz rejestratora

        

Menu: