Mikrofonosłuchawka bluetooth YAESU BH-2

YAESU BH-2 - Mikrofonosłuchawka

Email
Cena brutto: 669,00 zł
Cena netto: 543,90 zł
Mikrofonosłuchawka bluetooth do YAESU VX-8 i FTM-10

OPIS

Mikrofonosłuchawka bluetooth do YAESU FTM-350, YAESU VX-8DE i YAESU FTM-10.

Menu: