PS-3030 Zasilacz z regulacją prądu i napięcia do 30V i 30AQje PS3030 jest zasilaczem laboratoryjnym z niskimi tętnieniami na wyjściu zasilania
PS-3030 Zasilacz z regulacją prądu i napięcia do 30V i 30A
Widok przedniego panela zasilacz impulsowego dużej mocy PS3030 firmy Qje
PS-3030 Zasilacz 30A impulsowy wyposażony w chłodzenie aktywne załączane po nagrzaniu radiatorów
Obwody zasilaczy i tego PS3030 firmy Qje są zaprojektowane aby powstawało jak najmniej zakłóceń radiowych
Widoczna filtracja napiecia zasilania 230V, w zasilaczu PS3030 firmy Qje
PS-3030 Zasilacz z załączonym trybem C.C
Qje PS3030 Zasilacz impulsowy do 30V i do 30A a wszystko z regulacją w pełnym zakresie

PS-3030 Zasilacz 30A impulsowy 30V

Email
Cena brutto: 1656,00 zł
Cena netto: 1346,34 zł
0-30A/0-30V, laboratoryjny, warsztatowy, regulowany,wysokiej klasy

OPIS

Zasilacz stabilizowany,regulowany PS-3030: 0-30V, 0-30A

Zasilacz PS-3030 jest regulowany - o  wydajności pradowej od 0 do 30A, napięciu wyjściowym od 0 do 30A, Regulacja odbywa się precyzyjnym potencjometrem wieloobrotowym (maksymalnie 10 obrotów). Zastosowany wskaźnik stanu napięcia wyjściowego jest taki sam jak w innych modelach tepyu PS-3020/PS-1560/itp. z rodzielczością 0,1.  

Zasilacz posiada zaciski na panelu przednim i tylnym.

Przeznaczony jest do laboratoriów, warszatów, dla wymagających użytkowników sprzętu zasilanego  napięciami do 30V i obciążalnościu do 30A. 
Dzięki regulacji prądowej można go z powodzeniem używać do prac związanych z konstrukcjami wzmacniaczy na tranzystorach 24-28V

Cechy zasilacza

  • prezyzyjnie regulowane napięcie wyjściowe 0-30V
  • precyzyjnie regulowane prąd wyjściowy 0- 30A
  • zabezpieczenie nad-napięciowe i temperaturowe
  • zabezpieczenie przeciązeniowe przy stałym prądzie
  • niski poziom tętnień
  • wysoka sprawnośc zasilacza

Specyfikacja

Model Napięcie
wyjściowe
Prąd
wyjsciowy
 Tętnienia Gabaryty Masa
PS-3030  0 ~ 30V  0 ~ 30A  CV<100mVp-p  336x87x214mm  2,9kg

Menu: