RM HLA-300V PLUS Rozbudowany wzmacniacz KF dla radioamatorówRM Italy HLA-300-V-PLUS Wzmacniacz HF ze wskaźnikami i filtrami
RM HLA-300V PLUS Rozbudowany wzmacniacz KF dla radioamatorów
RM HLA-300V PLUS Posiada krótki przewód zasilający (ze względu na możliwość spadków napięcia przy dużym poborze prądu)
Panel przedni wzmacniacza RM HLA-300V PLUS jest wyposażony we wskaźnik mocy, wskaźnik właczonego filtru, wskaźnik załączonego zabezpieczenia, wskaźnik tłumika, oraz opóźnienia wyłączania PTT i wyłącznika
RM HLA-300V PLUS Posiada również załączanie PTT dla QSK
RM HLA-300V PLUS Potężne wentylatory załączają się wraz zwłączeniem urżadzenia i przyspieszają na czas nadawania, lub gdy radiator będzie gorący
RM HLA-300V PLUS Mimo wielkich gabarytów wentylatorów są w miare ciche po włączeniu

RM HLA-300V PLUS - Wzmacniacz Mocy KF

Email
Cena brutto: 2383,00 zł
Cena netto: 1937,40 zł
1,8-30MHz, 280W, tłumik, automatyka pasm, wskaźnik mocy

OPIS

HLA-300-V PLUS firmy RM Italy

Duża moc wychodząca, wymagana niewielka moc sterująca. Wzmacniacz wymaga zasilacza 13,8V do 40A.

HLA300V PLUS wzmacniacz dużej mocy KF z filtrami pasmowymi

Liniowy, tranzystorowy wzmacniacz mocy HLA-300-V Plus został specjalnie zaprojektowany do zwiększania mocy krótkofalarskich urządzeń QRP (typu YAESU FT817ND, ICOM IC703, itp.). Dostarcza czysty sygnał nie zawierający harmonicznych wyższego rzędu i pozwala pracować na większych dystansach. Umożliwia pracę na wszystkich amatorskich pasmach od 160 do 10m włącznie przy użyciu wszystkich rodzajów emisji.

W celu wyeliminowania emisji wyższych harmonicznych konstrukcja wzmacniacza zawiera sześć filtrów dolnoprzepustowych o częstotliwościach odcięcia 3-4-5-8-15-22-31 MHz. Funkcja przełączania filtrów może być wykonywania automatycznie, w której mikroprocesor mierzy częstotliwość nadawanego sygnału i odpowiednio wybiera najlepszy filtr lub ręcznie za pomocą przełącznika pasm. W trybie ręcznym mikroprocesor mierzy częstotliwość nadawanego sygnału i kontroluje prawidłowość zastosowanego filtra. W przypadku niezgodność sygnalizuje za pomocą sygnału akustycznego konieczność zmiany wybranego filtra dolnoprzepustowego.

Obwody zabezpieczające mierzą wartość mocy odbitej od anteny i przypadku wystąpienia zbyt dużego współczynnika SWR (HIGH SWR) wyłączają wzmacniacz. Te same obwody zabezpieczają wzmacniacz przed użyciem z niewłaściwie wybranym filtrem dolnoprzepustowym.

Wzmacniacz model HLA300V PLUS posiada dodatkowo, zabudowane na aluminiowym radiatorze, trzy wentylatory umożliwiające lepsze chłodzenie tranzystorów końcowych wzmacniacza. Oznacza to, że wzmacniacz może być używany w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia lub podczas intensywnego obciążania (np. w trakcie zawodów). Wentylatory obracają się ze zmienną prędkością tak, aby zmniejszyć hałas w czasie odbioru oraz w czasie, kiedy nie są potrzebne.

HLA-300V załącza nadawanie po wykryciu sygnału w.cz. doprowadzonego do gniazda TRX, jesli sygnał jest tak modulowany że zanika sygnał z nadajnika radiostacji i wzmacniacz się wyłącza (lub następuje szybkie przełączanie nadawanie/odbiór), to można podłączyć transceiver ze wzmacniaczem dodatkowym przewodem dla PTT.

Gniazdo PTT wzmacniacza (złącze RCA) znajduje się na tylnej ściance i wymaga zwarcia do masy, aby załączyć tor nadawczy HLA300. Przełącznik SSB/OFF powinien być w pozycji na OFF. Producent podaje że pierwszy sygnał będzie załączony przez w.cz. z nadajnika, jednak kolejne włączenie wzmacniacza - aż do wyłączenia zasilania, będzie już wykrywało stan PTT i odpowiednio sterowało HLA-300V.

HLA-300V PLUS może przenieść moc z transceivera w trybie "bypass" maksymalnie 50W.

Specyfikacja wzmacniacza RM HLA-300V:

Zakres częstotliwości: wszystkie pasma amatorskie od 1,8 do 30 MHz.
Znamionowe napięcie zasilania: 13V DC +/- 1V.
Prąd znamionowy: 40A DC o zabezpieczenie: bezpieczniki 4 x 10A.
Moc sterująca dla wszystkich emisji: 1-15W
Moc wyjściowa maksymalna: 280 W
Moc przenoszona w trybie by-pass: max. 100W
impedancja: 50 Ω (złącza SO239)
wejściowy współczynnik VSWR lepszy niż 1,5:1, dla całego zakresu częstotliwości
wyjściowy współczynnik VSWR max. 2,5:1, dla całego zakresu częstotliwości.
Tryby pracy: wszystkie emisje.

 

Uwagi dotyczące użytkowania RM HLA300V PLUS:

  • Przed użyciem wzmacniacza należy bezwzględnie upewnić się, że źródło prądu oraz system antenowy spełnia wymagania specyfikacji.
  • Wzmacniacz nie powinien być używany do pracy przez czas dłuższy jak 5 minut. Po tym czasie należy zrobić przerwę potrzebną do wychłodzenia tranzystorów.
  • Wzmacniacz może być używany jedynie zgodnie z przepisami jakie obowiązują w kraju jego używania i producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku złamania tych przepisów.
  • Zewnętrzne elementy obudowy oraz tranzystory końcowe nie podlegają gwarancji.
  • Wzmacniacz można używać w pojeździe, wyłącznie podczas postoju.
  • W przypadku nie zastosowania się do wszystkich informacji zawartych w instrukcji, każde roszczenie gwarancyjne zostanie oddalone.

 

Dodatkowe materiały:

Zasilacze które możemy zaproponować do zasilania wzmacniacza HLA300 znajdują się w produktach powiązanych tuż poniżej.