AOR GT1 Separujacy transformator do odbiorników szerokopasmowych AOR AR8200 i nie tylkoAOR GT-1 Transformator izolujący galwanicznie antena-odbiornik szerkopasmowy AOR AR-8200

AOR GT-1 Transformator separacyjny KF

Email
40kHz-30MHz, separacja galwaniczna

OPIS

AOR GT-1 Transformator galwaniczny na fale krókie i długie

Izolacja galwaniczna pomiędzy anteną a odbiornikiem szerokopasmowym, lub na fale długie i krótkie, realizowana może być transformatorem separującym AOR GT-1. Transformator galwaniczny AOR GT-1 moze być użyty z każdym odbiornikiem KF włącznie z falami długimi, czy też odbiornikami szerokopasmowymi (włącznie z SDR) lub skanerami radiowymi. 

AOR GT1 przepuszcza wszystkie sygnały w całym paśmie 40kHz (0,04MHz) do 30MHz. Powyżej 30MHz będzie tłumić, świetne rozwiązanie do urzadzeń bez obwodów filtracji pasm na wejściu odbiornika (gdy w pobliżu nadajniki R/TV/DVBT/internet, na przykład w mieście), a także do niwelowania przepięć elektrostatycznych mogących się pojawić z "otwartej elektrycznie" anteny. Jest wyposażony w złącza BNC: Złącze męskie od strony odbiornika i złącze żeńskie od strony anteny - nic nie trzeba przerabiac, jeśli antena byłą podłączana bezpośrednio do gniazda odbiornika AOR AR8200.

Dodatkowe informacje o AOR GT1:

AOR GT-1 Broszura

 

 

        

Menu: