Antena linkowa KF z trapami dipol FRITZEL HOFI FR-1664 W3-2000W3-2000 jako FR-1664 - w zestawie dipola znajdują się cewki, nieodłączane izolatory i balun
Antena linkowa KF z trapami dipol FRITZEL HOFI FR-1664 W3-2000
W3-2000 Balun który przeniesie sporą moc (liczoną do 1,5kW)
Antena linkowa KF z trapami dipol FRITZEL HOFI FR-1664 W3-2000
Trapy do pracy w antenie W3-2000
Izolator anteny W3-2000 firmy Hofi / Fritzel
Antena W3-2000 Fritzel posiada jak każda z tych serii, osłonę na lince
Antena linkowa KF z trapami dipol FRITZEL HOFI FR-1664 W3-2000

FRITZEL W3-2000 (FR-1664) - Antena dipolowa z trapami

Email
Cena brutto: 1959,00 zł
Cena netto: 1592,68 zł
3.5/7MHz, 750W, długość 32m

OPIS

W3-2000 Antena KF dipol dwupasmowa

Antena W3-2000 jest wyposażona w trapy i pracuje w paśmie KF -jest odpowiednikiem dipola FR1664

Antena W3-2000 jest modyfikacją rozwiązań zastosowanych po raz pierwszy przez W3DZZ. Do dipola na pasmo 40m (2 x 9,55m) dołączone są trapy o nieco innych wartościach L i C niż trapy w antenach W3DZZ. Są to trapy na częstotliwość zaporową dla pasma amatorskiego 40m. Są one hermetycznie obudowane i stabilne termicznie: przy zmianie temperatury od +150C do +800C, częstotliwość zaporowa ulega zmianie tylko o 10kHz. Ważą po 420gramów sztuka.

Trapy:

Trapy anteny kf FRITZEL FR-1664

Po trapach podłączone są dwa przewody (2 x 7,45m) umożliwiające pracę anteny także w paśmie amatorskim 80m. Oprócz pracy w pasmach amatorskich 40m / 80m, antena pracuje także w paśmie amatorskim 15m.

Uwaga do danych technicznych:

Dane dotyczące częstotliwości rezonansu anteny, jej impedancji wejściowej, przebiegu SWR oraz szerokości zakresu częstotliwości dla akceptowalnego SWR są słuszne TYLKO DLA KONKRETNEJ LOKALZACJI mierzonej anteny. Inna wysokość podwieszenia, inny kąt V pomiędzy ramionami oraz bliskość okolicznych struktur, mogą skutkować zupełnie innymi wartościami parametrów anten. Nie można „gwarantować” dobrych parametrów dla anten na częstotliwości poniżej 10MHz ze względu na trudności w instalowaniu ich na zalecanych wysokościach nad podłożem, gdy podłoże ma kiepską przewodność gruntu. W takich lokalizacjach parametry podawane przez producenta należy przyjmować jako orientacyjne.

Warunki wykonywania pomiarów:

Wzorcowy sposób montażu anteny kf FRITZEL FR-1664 W3-2000

Przyrządy pomiarowe: Analizator Wektorowy ZPV produkcji Rhode & Shwarz
Generator sygnałowy SMS2 produkcji Rhode & Shwarz
Sterownik mikroprocesorowy PCA5 produkcji Rhode & Shwarz
Metoda pomiarowa: Pomiary wykonywano z pomocą sprzęgaczy kierunkowych i z użyciem kompensującej linii zasilającej, co umożliwiało zdalny pomiar parametrów anteny w miejscu dołączenia linii zasilającej do anteny.

Usytuowanie anteny:

h1 wysokość środka anteny W3-2000 nad podłożem 14m
h2
h3
Wysokość nad podłożem izolatorów na końcach Wibratora oraz przewyższenie trapu ponad dachem budynku 7m
1m
g Poziom wód gruntowych w miejscu rozwieszenia anteny -2m
  Obecność zabudowań w pobliżu anteny 25%
  Średnia wysokość zabudowań w pobliżu anteny 5m
s Odległości w linii prostej pomiędzy końcami anteny W3-2000 29m
β Rozwartość kątów jaki tworzą ramiona W3-2000 rozwieszonej w konfiguracji Inverted Vee 130 stopni
  Długość, na której kabel koncentryczny jest w takiej samej odległości od ramion anteny 10m

Wyniki pomiarów dla W3-2000 :

Przedziały częstotliwości w których SWR<2:1*: 3,69-3,82 MHz
Przedziały częstotliwości w których SWR<5:1**: 3,59-3,92 MHz
6,81-7,14 MHz
21,5-22,2 MHz
Częstotliwości rezonansów anten (+/-0jΩ) w MHz
/ impedancje wejściowe / SWR:
3,782/70/1,40:1
6,983/100/2,00:1
21,99/210/4,2:1
Maksymalna moc, dostarczana do anteny
dla zakr. częst., w którym SWR < 2:1 moc DC w kW
dostarczana do stopnia PA:
1,2W (CW)
2,4kW (SSB)
Odpowiadająca jej moc w.cz. na wyjściu w kW: 0,7kW (CW)
1,4kW (SSB)

* bez wspomagania antenowym układem dopasowującym. Wystarczy zasilanie kablem koncentrycznym o długości elektrycznej równej pół długości fali (lub wielokrotności połówek fali)
** w których antena może być wykorzystywana w sposób bezpieczny dla tranzystorów stopnia mocy, przy wspomaganiu antenowym układem dopasowującym i pod warunkiem użycia kabla koncentrycznego o długości elektrycznej równej pół długości fali (lub wielokrotności połówek fali). Dla częstotliwości, dla których SWR zawiera się pomiędzy 2 a 5, możliwa praca ze zmniejszoną mocą wyjściową

Parametry mechaniczne anteny W3-2000 :

Długość anteny: 32,0m
Wymiary sekcji anten: 2x9,95m /2x7,45m
Dopuszczalne parcie sił wiatru (przy ciśnieniu 900N/m2): 135N
Balun: 1:1 AMA
Odporność na zerwanie: 4,0kN
Masa: 2,15kg

 

        

ZobaczAnteny dipolowe w katalogu DIAMOND (link-kliknij)
Anteny kierunkowe VHF, UHF (50MHz, 144MHz, 430MHz) oraz dipolowe KF na pasma 7, 14, 21,28,50MHz

Ciekawy artykuł : Jaki wybrać analizator antenowy? Zestawienie modeli.   (link-kliknij)

Potrzebujesz złącza antenowe ?

Oferujemy mnóstwo wtyków i gniazd antenowych<--link
Wtyki i gniazda antenowe w inRADIO
Przeczytaj.  Podajemy link i sposób ich oznaczania. 

Menu: