Antena linkowa KF typu FD-3 FD3 dipol FRITZEL HOFI FR-1632AntenaFR1632 KF 2kW od 14MHz do 30MHz tylko w pasmach krótkofalarskich
Antena linkowa KF typu FD-3 FD3 dipol FRITZEL HOFI FR-1632
Antena linkowa FR1632 widok baluna przenoszącego moc do 2kW w SSB
Antena typu dipol FRITZEL FR-1632 - widoczne mocowanie ramion dipola oraz ich podłaczenie
Antena linkowa KF typu FD-3 HOFI FR-1632 posiada także izolator do przymocowania rozwieszanych ramion anteny
Antena linkowa - przykład: jedno z ramion dipola zwinięte w opakowaniu FR-1632

Fritel FR-1632 - Antena dipolowa KF typu FD-3

Email
Cena brutto: 1381,00 zł
Cena netto: 1122,76 zł
7/14/28MHz, 750W, długość 20m, typ FD3

OPIS

Antena FD3 FR-1632 wielopasmowa firmy Fritzel - Hofi

Anteny FD3 można nazwać mniejszymi braćmi anten FD4. Mają one połowę rozpiętości anten FD4, około 20metrów. Mogą pracować w trzech pasmach amatorskich, pokrywając (łącznie) około 5MHz, przy SWR mniejszym niż 2:1. Wykorzystując antenowy układ dopasowującycy można rozszerzyć ten zakres aż do około 15mh.

Antena linkowa KF typu FD-3 FD3 dipol FRITZEL HOFI FR-1632

Poniższy szkic ilustruje możliwości wykorzystania anten FD3 zaopatrzonych w transformatory impedancji / symetryzatory serii 83. Możliwe jest też wyposażenie anten FD3 w transformatory impedancji / symetryzatory AMA, gdy przewidywana jest praca z mocą do 2kW lub COM, w przypadku pracy z mocami do 5kW. Zazwyczaj, oferowana 1/3 wersja z mniejszym transformatorem impedancji / symetryzatorem FD3BC dla mocy do 500W (na fotografii). 

Antena linkowa KF typu FD-3 FD3 dipol FRITZEL HOFI FR-1632

Zasada działania:

Powyższy szkic pokazuje warunki dopasowania anten FD3 w 5 podzakresach częstotliwości. Ponieważ rozkład prądów i napięć jest symetryczny dla obu połówek Wibratora (ćwiartek fali na częstotliwości podstawowej), przeto pokazano na szkicu tylko jedną połówkę Wibratora. Środek Wibratora zaznaczono pionową linią kreskowaną. Na 5 poziomych liniach pokazano pogrubionymi liniami rozmiary ćwiartek fali dla poszczególnych częstotliwości harmonicznych. Widzimy, że są one podzielone w stosunku 1:2 w pobliżu miejsca dołączenia transformatora impedancji 1:6 / symetryzatora. Warunki dopasowania impedancji są podobne na częstotliwości podstawowej 7,1MHz, jak i na częstotliwościach harmonicznych: 14,2MHz, 28,4MHz oraz 35,5MHz. Warunek ten nie jest spełniony jedynie na częstotliwości 21,3MHz. Dla tej częstotliwości transformator impedancji 1:6 / symetryzator jest dołączony w strzałce napięcia, w której występuje wysoka impedancja, rzędu 3.600Ω. Na częstotliwości podstawowej i na pozostałych pasmach amatorskich, pozostających w relacji harmonicznej, dzięki sprzężeniu napięciowemu i prądowemu, wszystkie pozostałe odcinki ćwierć-falowe są także wzbudzane mocą doprowadzoną do tej anteny. Na częstotliwości 7,1MHz antena pracuje jako pół-falowa. W paśmie 14,2MHz ma długość jednej fali. W paśmie 28,4MHz ma długość dwóch fal i 2,5 fali dla częstotliwości 35,5MHz.

Wersja 500W FD3 jest często wykorzystywana do pracy z lokalizacji terenowych / wakacyjnych. Dlatego jest taka lekka i zajmuje mało miejsca po spakowaniu. Można ją zasilać lekkim kablem koncentrycznym RG58. Podczas dnia umożliwia nawiązywanie łączności w paśmie 40m w obrębie kraju i z krajami ościennymi. W paśmie 20m zasięg obejmuje całą Europę. W paśmie amatorskim 10m umożliwia łączności międzykontynentalne (oczywiście, gdy propagacja w ogóle umożliwia łączności w tym paśmie).

Uwaga do danych technicznych:

Dane dotyczące częstotliwości rezonansu anteny, jej impedancji wejściowej, przebiegu SWR oraz szerokości zakresu częstotliwości dla akceptowalnego SWR są słuszne TYLKO DLA KONKRETNEJ LOKALZACJI mierzonej anteny. Inna wysokość podwieszenia, inny kąt V pomiędzy ramionami oraz bliskość okolicznych struktur, mogą skutkować zupełnie innymi wartościami parametrów anten. Nie można „gwarantować” dobrych parametrów dla anten na częstotliwości poniżej 10MHz ze względu na trudności w instalowaniu ich na zalecanych wysokościach nad podłożem, gdy podłoże ma kiepską przewodność gruntu. W takich lokalizacjach parametry podawane przez producenta należy przyjmować jako orientacyjne.

Warunki wykonywania pomiarów:

Wzorcowy sposób montażu anteny kf FRITZEL FR-1632

Przyrządy pomiarowe: Analizator Wektorowy ZPV produkcji Rhode & Shwarz
Generator sygnałowy SMS2 produkcji Rhode & Shwarz
Sterownik mikroprocesorowy PCA5 produkcji Rhode & Shwarz
Metoda pomiarowa: Pomiary wykonywano z pomocą sprzęgaczy kierunkowych i z użyciem kompensującej linii zasilającej, co umożliwiało zdalny pomiar parametrów anteny w miejscu dołączenia linii zasilającej do anteny.

Usytuowanie anteny:

h1 wysokość środka anteny FD3 nad podłożem 9m
h2
h3
Wysokości nad podłożem izolatorów na końcach Wibratorów 7m
1m
g Poziom wód gruntowych w miejscu rozwieszenia anteny -2m
  Obecność zabudowań w pobliżu anteny 25%
  Średnia wysokość zabudowań w pobliżu anteny 5m
s Odległości w linii prostej pomiędzy końcami anteny FD3 19,5m
β Rozwartość kątów jaki tworzą ramiona FD3 rozwieszonej w konfiguracji Inverted Vee 150 stopni
  Długość, na której kabel koncentryczny jest w takiej samej odległości od ramion anteny 10m

Wyniki pomiarów:

Typ anteny: FD3, 500W FD3, 2kW FD3, 5kW
Oznaczenie katalogowe: Fritzel FR-1630 Fritzel FR-1632 Fritzel FR-1633
Przedziały częstotliwości w których SWR<2:1*: 6,8-8,2 MHz
13,2-15,8 MHz
29,5->30,6 MHz
6,85-8,25 MHz
13,3-15,6 MHz
27,9-30,4 MHz
6,85–8,25 MHz
13,3–15,6 MHz
27,9–30,4 MHz
Przedziały częstotliwości w których SWR<5:1**: 5,0-9,6 MHz
11,3-18,0 MHz
27,7->38 MHz
5,0-9,5 MHz
11,4-17,6 MHz
26,7->38 MHz
5,0–9,5 MHz
11,4–17,6 MHz
26,7->38 MHz
Częstotliwości rezonansów anten (+/-0jΩ) w MHz
/ impedancje wejściowe / SWR:
7,749/45/1,10:1
14,37/48/1,03:1
30,44/95/1,88:1
7,671/43/1,18:1
14,35/50/1,00:1
29,46/47/1,05:1
7,671/43/1,18:1
14,35/50/1,00:1
29,46/47/1,05:1
Maksymalna moc, dostarczana do anteny
dla zakr. częst., w którym SWR < 2:1 moc DC w kW
dostarczana do stopnia PA:
0,3W (CW)
0,5kW (SSB)
1,2W (CW)
2,4kW (SSB)
2,5W (CW)
5,0kW (SSB)
Odpowiadająca jej moc w.cz. na wyjściu w kW: 0,2kW (CW)
0,3kW (SSB)
0,7kW (CW)
1,4kW (SSB)
1,5kW (CW)
3,0kW (SSB)
* bez wspomagania antenowym układem dopasowującym. Wystarczy zasilanie kablem koncentrycznym o długości elektrycznej równej pół długości fali (lub wielokrotności połówek fali)

** w których antena może być wykorzystywana w sposób bezpieczny dla tranzystorów stopnia mocy, przy wspomaganiu antenowym układem dopasowującym i pod warunkiem użycia kabla koncentrycznego o długości elektrycznej równej pół długości fali (lub wielokrotności połówek fali). Dla częstotliwości, dla których SWR zawiera się pomiędzy 2 a 5, możliwa praca ze zmniejszoną mocą wyjściową

Parametry mechaniczne:

Oznaczenie katalogowe: Fritzel FR-1630 Fritzel FR-1632 Fritzel FR-1633
Długość anteny: 20,2m 20,2m 20,2m
Wymiary sekcji anten: 6,6m /13,6m 6,6m /13,6m 6,6m /13,6m
Dopuszczalne parcie sił wiatru (przy ciśnieniu 900N/m2): 60N 70N 70N
Balun: 1:6 S70 1:6 AMA 1:6 COM
Odporność na zerwanie: 1,7kN 4,0kN 4,0kN
Masa: 0,7kg 0,9kg 1,0kg

        

ZobaczAnteny dipolowe w katalogu DIAMOND (link-kliknij)
Anteny kierunkowe VHF, UHF (50MHz, 144MHz, 430MHz) oraz dipolowe KF na pasma 7, 14, 21,28,50MHz

Ciekawy artykuł : Jaki wybrać analizator antenowy? Zestawienie modeli.   (link-kliknij)

Potrzebujesz złącza antenowe ?

Oferujemy mnóstwo wtyków i gniazd antenowych<--link
Wtyki i gniazda antenowe w inRADIO
Przeczytaj.  Podajemy link i sposób ich oznaczania. 

Menu: