Mirek SP9MRR i Zbyszek SP9UNQ są wspaniałymi krótkofalowcami.  Zaangażowali wiele swoich sił i oszczędności aby pomagać młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej. Czerpią z tego wiele satysfakcji a młodzież też jest szczęśliwa. Zresztą zobacz sam krótki film...

Wspomniany Ośrodek jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ośrodek jest   ważnym   centrum   edukacji   i   rewalidacji   dzieci   i młodzieży z niepełnosprawnościami w szerokim przedziale wiekowym – poczynając od bardzo małych dzieci (0 – 6 lat), które obejmuje wszechstronną opieką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, poprzez dzieci i młodzież na wszystkich etapach kształcenia, kończąc na uczniach szkół ponadgimnazjalnych. Więcej informacji o ośrodku zobaczysz na stronie: http://www.osw.dabrowa.pl/

Koledzy Mirek SP9MRR i Zbyszek SP9UNQ  zorganizowali Integracyjny Klub Łączności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (znak). Chcą oni aby młodzież zainteresowała się elektroniką, łącznością radiową co może im dać dużo radości i uśmiechu. Dzieci i młodzież mają szansę poznać krótkofalarstwo, zdobyć jeszcze jedno pożyteczne zainteresowanie. 

 

        

Menu: