Od 26 maja 2017 krótkofalowcy SP, SN, SO, SQ, 3Z, HF cieszą się nowym pasmem 5MHz. Często zadawane nam jest pytanie  - jak uruchomić pasmo 5 MHz w radiostacjach  zakupionych wcześniej? Czy jest to możliwe?

 

Pasmo 5MHz jest stosunkowo "młodym" pasmem. Jest dostępne od 2002r dla krótkofalowców Stanów Zjednoczonych AP, Danii, Finlandii, Irlandii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii. Konferencji WRC 2015 przyniosła zmiany i radioamatorzy uzyskali wycinek pasma 60 metrów od i 5351,5 kHz do 5366,5 kHz na zasadach drugorzędności z ograniczeniem mocy do 20 W  E.I.R.P. .

Poniżej informujemy użytkowników niektórych radiostacji ICOM co zrobić aby uaktywnić (odblokować)  pasmo 5 MHz  60m. 

W modelach:

 • ICOM IC-7850/7851 - usunąc diodę  D3364
 • ICOM IC-7800 - usunąc diodę  D62; dodatkowo wymagane jest uaktualnienie oprogramowania sprzętowego do wersji wyższej niż 3.00
 • ICOM IC-7700 - usunąc diodę  D62
 • ICOM IC-7600 - usunąc diodę  D62
 • ICOM IC-7410 - usunąc diodę  D1515
 • ICOM IC-7300 - usunąc diodę  D405
 • ICOM IC-7100 - usunąc diodę  D6310
 • ICOM IC-9100 - usunąc diodę  D1515

Powyższe modyfikacje powinny być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby nie uszkodzić urządzeń. 

Prosimy naszych klientów, aby korzystali z naszych usług nieodpłatnej aktywacji pasma 5 MHz, zwłaszcza jeśli urządzenia są na gwarancji.

 

For the international customers:

It is not difficult to activate the 60m (5MHz) band in many ICOM's transceivers. To perfotm it you should:

 • ICOM IC-7850/7851 - remove the diode D3364
 • ICOM IC-7800 - remove the diode ; it is necessary to upgrede the firware to the version higher than 3.00
 • ICOM IC-7700 - remove the diode D62
 • ICOM IC-7600 - remove the diode D62
 • ICOM IC-7410 - remove the diode D1515
 • ICOM IC-7300 - remove the diode D405
 • ICOM IC-7100 - remove the diode D6310
 • ICOM IC-9100 - remove the diode D1515

The above modifications should be carried out with utmost care in order not to damage the equipment. We ask our customers to use our free "5 MHz band activation service", especially if the devices are under warranty.