Często krótkofalowcy zwracają się z zapytaniem - jak rozpocząć przygodę z DMR, czy wystarczy kupić radiotelefon DMR, włączyć i rozmawiać? 

Nie, nie jest to aż tak proste; prawdopodobnie nic nie usłyszysz.  Ale nie jest też skomplikowane...W pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować swoją stację w sieci SP-DMR będącej polską częścią sieci HAM-DMR.

Proponujemy przygotowanie pliku ze skanem swojej licencji krótkofalarskiej, który to plik będzie potrzebny w kroku 4, i odwiedzenie stronę internetowej Stowarzyszenia SP-DMR (Polska Amatorska Sieć HAM-DMR) w celu zgłoszenia rejestracji w sieci SP-DMR/HAM-DMR. Adres strony: http://www.sp-dmr.pl/ . Wybierz  zakładkę: "Zarejestruj się w sieci DMR" i postępuj według podanych poniżej wskazówek.

Krok 1: HAM-DMR - wybór stacja indywidualna czy przemiennik

W pierwszym kroku musisz zadeklarować znak wywyławczy i dokonać wyboru: 

 •  rejestracji indywidualnej stacji krótkofalarskiej (w tym prywatne hotspoty i prywatne przemienniki)
 •  rejestracji dla przemiennika, bramki radioamatorskiej itp.

Wybierz pierwszą opcję " Register sevices for an indyvidual callsign (including private hotspots and private repeaters)" i wpisz swój znak wywoławczy w pole CALLSIGN. Zaakceptuj OK.

 Krok 1: HAM-DMR - wybór stacja indywidualna czy przemiennik

Krok 2: HAM-DMR - wybór sieci, rodzaju usługi

W kroku drugim deklarujesz rodzaj wybieranej usługi. Dla DMR należy wybrać  drugą opcję: " Request a DMR-ID to use a DMR-network "  aby uzyskać przydzieł identyfikatora do sieci DMR a także Hytera-DMR i DMR-MARC.

Zaakceptuj OK.

Krok 2: HAM-DMR - wybór sieci, rodzaju usługi

Krok 3: HAM-DMR - szczegółowe dane użytkownika

W tym kroku należy rzetelnie wypełnienić podać swoje dane.  Wypełnij pola oznaczone czerwonym krzyżykiem. Wymagane jest podanie pełnych danych. Bez tego nie zostanie przyznany dostęp do sieci.

Podaj:

 • imię
 • nazwisko
 • tekst jaki będzie wyświetlany w innych radiotelefonach podczas rozmowy (np. Twój znak - imię)
 • adres e-mail
 • państwo - jest zgodne ze znakiem  przydzielane automatycznie
 • region - wybór województwa (jeśli będzie podwójne, to po naciśnięciu OK zostaniesz zpytany o szczegóły)
 • miejscowość
 • kod pocztowy
 • ewentualny komentarz do administracji (raczej wymaga angielskiego)

Po kliknięci OK, możliwe że pojawi się ponownie wybór województwa, jeśli poprzednio wybrano podwójne województwo.

Nickname będzie wyświetlany w listingu bazy użytkowników, monitoringu na żywo oraz w listach codeplugów

Twoje nazwisko oraz e-mail nie zostaną udostępnione innym, nawet trzecim podmiotom.

W zależności od Twojego położenia geograficznego - system wymaga informacji o regionie/kraju/itp. aby prawidłowo łączyć Cię z DMR-ID.

Twój identyfikator DMR-ID będzie przysłany na podany przez Ciebie adres E-MAIL w rejestracji

 Krok 3: HAM-DMR - szczegółowe dane użytkownik

 

Krok 4: HAM-DMR - przesłanie pliku z licencją krótkofalarską

Pojawi się okienko do wgrania  pliku graficznego typu jpg z Twoją zeskanowaną licencją krótkofalarską (z przydzielonym znakiem krótkofalarskim)

 

Po dokonaniu rejestracji - na wskazany przez Ciebie adres e-mail adminitrator wyśle link potwierdzający i aktywujący rejestrację. Po kilku dniach powinieneś otrzymać  upragniony identyfikator DMR-ID.